Predstavitev učbenikov
          V Deželi glasbe
          Mali glasbeniki 1
          Mali glasbeniki 2
          Mali glasbeniki 3
          Mali glasbeniki 4
          Mali glasbeniki 5
          Mali glasbeniki 6
          Solfeggio I
          Solfeggio II
          Priloge
          Didaktična igra
  Glasbene pravljice
  Predstavitev avtoric
  Kontakt
  Domov


       
MALI GLASBENIKI 1 
      
 / za povečavo učbenika, klikni na sliko /
 

za učence za učitelje


MALI GLASBENIKI 1
Učbenik za 1. razred nauka o glasbi
cena: 19,80 €

 


MALI GLASBENIKI 1
Priročnik za učitelje
cena: 17,40 €

 

Prenovljen učbeniški komplet Mali glasbeniki 1 (84 strani) je namenjen učencem prvega razreda nauka o glasbi, starim sedem ali osem let.

Raznolike in premišljeno izbrane dejavnosti v učbeniku otrokom omogočajo, da pridobivajo nove glasbene izkušnje in znanja na igriv in sproščen način.

Učno gradivo je razporejeno na 25 enot. Vsebuje ljudske in otroške pesmi (26), primere za igranje na Orffova glasbila (10), ritmična besedila (15), melodične vaje (23), vaje z melodičnimi vzorci (8), ritmične vaje (19), domače naloge (58) ter dve glasbeni pravljici.

Učbeniku je priložena zgoščenka z glasbeno pravljico Tri goske. Pesmice iz glasbene pravljice so poleg drugih pesmi zbrane v Pesmarici, ki je v zadnjem delu učbenika.

Priročnik za učitelje vsebuje smernice in konkretna priporočila za učiteljevo delo. Opisi vsebin in metode dela bodo dobrodošli predvsem učiteljem, ki so šele na začetku svoje pedagoške poti. Pri vsaki učni enoti so poleg ciljev in vsebin navedene še dejavnosti, s katerimi lahko učitelj popestri in obogati učno uro. V drugem delu priročnika je razpredelnica z razporeditvijo učne snovi po mesecih.


        VZORCI STRANI

 


          Zgoščenka Tri goske
          / za povečavo, klikni na sliko /

 

 
 

Vse pravice pridržane - & Copyright 2017 / Izjava o zasebnosti

           Studio Intera